Dansk Manual

Genopladelig
Elektrisk Tandbørste
Bruger Manual
LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

 VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af elektriske produkter, især med børns tilstedeværelse, bør sikkerheds forholdsregler altid følges, følgende bør overholdes.

 

FARE

Træk altid produktets stik ud med det samme efter brug.

Produktet må ikke bruges i bad.

Produktet må ikke stilles så der er mulighed for at det kan falde eller blive trukket ned I et badekar eller en håndvask.

Produktet må ikke placeres i vand eller andre væsker.

Ræk ikke ud efter produktet, hvis det er faldet I vand eller anden væske. Træk stikket med det samme.

Lader stationen bør være tør efter rengøring før den sluttes til strøm igen.

Produktet er ikke et legetøj. Tjek regelmæssigt børste hoveder for sprækker, da dette kan føre til kvælningsfare.

 

ADVARSEL

Produktet bør aldrig være uden opsyn hvis det er sat til en strømkilde.

Tæt tilsyn er nødvendigt når produktet bliver brugt af, på, eller nær børn eller invalider.

Produktet må kun bruges som det er beregnet til i forhold til bruger manualen. Tilslut IKKE andre produkter end anbefalet af producenten.

Produktet må ALDRIG bruges hvis der er sket skade på ledningen, hvis det ikke fungere ordentligt, hvis det er blevet tab eller beskadiget, hvis det er blevet tabt I vand. Bør produktet returneres for undersøgelse og reparation.

Produktet og ledningen må ikke være nær varme overflader.

Bloker aldrig produktets luft åbninger og placer aldrig produktet på bløde overflader, som en seng eller sofa. Hold desuden luft åbninger fri fra fnug, hår eller lignende.

 

Produktet må ikke bruges I nærheden af aerosol (spray) produkter, eller hvor oxygen bliver administreret.

Sæt ikke opladerbasen i en stikkontakt med en anden spænding end angivet i bunden af ​​opladeren.

Hvis dette produkt på nogen måde er beskadiget (børstehoved, tandbørstehåndtag eller oplader), skal du stoppe med at bruge det. Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres. Hvis produktet er beskadiget, skal du kontakte Brush Buddy ApS.

Udskift altid opladeren med en af ​​den originale type for at undgå fare.

 

Tandbørster kan bruges af børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.

 

Forsyningskablet kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget skal apparatet skrotes. Husk at overholde de lokale regler: Indsend det elektriske udstyr, der ikke fungerer, til et passende affaldsanlæg. Emballagematerialet er genanvendeligt. Bort skaf emballagen på en miljøvenlig måde og gør den tilgængelig for indsamlings tjenesten til genanvendelig materiale.

 

Børn må ikke bruge produktet som legetøj.

Forsøg ikke at fjerne batteriet under brug af produktet.

Indsæt stikket helt i stikkontakt før brug.

Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug

Tandbørsten må kun oplades i opladerbasen, som leveres af producenten.

 

ADVARSEL

Brug kun dette produkt til dets tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning. Dette produkt er designet til at rengøre dine tænder, tandkød og tunge.

Tandbørsten er et personlig plejeudstyr og er ikke beregnet til brug på flere patienter ved en tandlæge eller institution

 

Hvis din tandpasta indeholder peroxid, bagepulver eller andet bicarbonat (almindeligt ved whitening tandpastaer), skal du rense dit børstehoved og håndtag grundigt for at undgå at revne plasten

 

Rengør ikke tandbørsten i opvaskemaskinen.

Stop med at bruge børstehovedet, hvis der findes nogen deformation.

Udskift venligst til et nyt børstehoved efter 1-2 måneder. Du kan også udskifte børstehoved på forhånd, når børstehovedet viser åbenlyst slid.

 

Brug ikke tilbehør eller børstehoved, som ikke er anbefalet af producenten.

Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det skrotes.

Apparatet skal kobles fra stikkontakten, når batteriet fjernes.

Batteriet skal bortskaffes sikkert.

 

Hvis du har været i mundskirurgi eller tandkødskirurgi inden for de sidste to måneder, skal du kontakte din tandlæge, inden du bruger produktet.

Hvis der opstår overdreven blødning, mens du bruger dette produkt, eller hvis der fortsat forekommer mindre blødninger efter en uges brug, skal du stoppe med at bruge dette produkt og kontakte din tandlæge.

Kontakt din læge eller implantatproducent før du bruger dette produkt, hvis du har spørgsmål om den kombinerede brug af dette produkt med en pacemaker eller andet implanteret medicinsk udstyr.

Kontakt din læge, inden du bruger tandbørsten, hvis du har nogen medicinske problemer.

 

KOM I GANG

Oplad tandbørsten inden første brug.

Sæt opladeren i en stikkontakt.

Placer håndtaget i opladeren.

Strømindikatoren blinker rødt lys, når der oplades, og derefter slukker strømindikatoren, når batteriet er fuldt opladet.

 

Lav Strøm Indikation. Strømindikatoren blinker 5 sekunder blåt lys for at indikere lav batteristyrke, når du slukker tandbørsten. Oplad tandbørsten så hurtigt som muligt.

 

Lav Batterispændingsbeskyttelse

Når elektrisk tandbørste ikke har tilstrækkelig batterispænding til at fungere korrekt, vil elektrisk tandbørste stoppe med at arbejde. Advarsel om tænd / sluk lys med en 5 sekunders rødt lysblitz og den elektriske tandbørste kan ikke starte, når du trykker på tænd / sluk-knappen.

 

Bemærkninger:

Det tager mindst 15 timer at oplade batteriet helt.

 

Det er normalt, at der kan opstå varme på håndtag og opladerbase, når der oplades. Driftsvarigheden bliver kortere, når batteriet bliver ældre. Hvis tandbørsten kun fungerer i 1 kort tid efter fuld opladning, betyder det, at batteriet nærmer sig slutningen af ​​sin livscyklus. Kontakt Brush Buddy for support. Sådan bruges den1. Juster børstehovedet, så børsten peger i samme retning som fronten på håndtaget.(Fig 1)2. Tryk børstehovedet nedad på metalskaftet, indtil det sidder fast. Der vil være en afstand mellem børstehovedet og børstehåndtaget, dette er normalt. 

Børste instruktioner

1. Gør børsten våd og påfør en lille mængde tandpasta.

2. Placer børsten mod tænderne i en lille vinkel (45 °) mod tandkødslinjen. (Fig 2). Dette sikrer, at hele tandens overflade børstes.

3. Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde tandbørsten.

4. For at maksimere effekten af ​​den elektriske tandbørste skal du forsigtigt anvende lidt tryk, ikke for hårdt.

5. Brug let tryk og flyt forsigtigt børstehovedet langsomt hen over tænderne i en lille bevægelse frem og tilbage.

6. Mens du holder børstehårene i en vinklen på tandkødet, bevæges let frem og tilbage forsigtigt på tænderne med børstehovedet, for at lade tandbørstens lange børster rense tænderne, skal denne handling med tandbørstning gentages i hele cyklusen

7. For at maksimere rengøringseffektiviteten skal du opdele munden i 4 sektioner. Start med afsnit 1, og børst hvert sektion i 30 sekunder. Børsteaktionen vil vende sig til en pulseret vibration (pulserende 3 gange) mellem hvert 30 sekunders interval. Dette angiver hvornår man skal gå videre til næste sektion. Tandbørsten slukkes automatisk efter 2 minutters brug. (Fig. 3) I følgende situationer kan du med sikkerhed bruge den elektriske tandbørste. - Orthodontisk. (Børste hovedet slides mere ved brug på bøjle.)- På fixede tænder. (Fyldninger, kroner og porcelænstænder.) 

Brush Mode

A Clean: Fjerner plak og rengørere tænder.

B White: Fjern te-pletter, cigaretpletter og andre eksogene pletter på overfladen af ​​tænder effektivt.

C Massage: Forbedre tandkødets sundhed effektivt. Fremmer blodcirkulationen i tandkødet. 

Opmærksom Tryk på tænd / sluk-knappen. Start tandbørstehåndtaget, tryk på knappen igen inden for fem sekunder, og det skifter gearskifte i dens rækkefølge (Clean-White-Massage-sluk). Efter at have trykket på knappen i mere end fem sekunder, skal du trykke på tænd / sluk-knappen igen og gå ind i pausetilstand. Vent i mere end 10 sekunder for at slukke automatisk, eller tryk på afbrydertilstandsknappen inden for 10 sekunder efter pausetilstanden, og fortsæt den tidligere uafsluttede orale rengøring. Brug knappen til at slukke for tandbørsten på to måder:

 

1. Tænd i Clean tilstand. Whiten tilstand. Massage tilstand og sluk.

2. Når du har arbejdet i mere end 5 sekunder, skal du trykke på tænd / sluk-knappen. Efter 10 sekunder slukkes tandbørstehåndtaget automatisk 

RENGØRING* Advarsel: Brug ikke opvaskemaskinen til at rengøre børstehovedet, tandbørsten, opladeren og andre dele. Brug ikke skarpe genstande til at presse gummipakningen rundt om metalskaftet, eller prøv at flytte bundforseglingen, ellers mister produktet den vandtætte IPX7-kapacitet.

 

Tandbørsten

  1. Tag børstehovedet af. (Fig 4)
2. Skyl børstehovedet og tandbørstehåndtaget efter hver brug, og tør tandbørsten.3. Anbring børstehovedet og håndtaget på et køligt og tørt sted til opbevaring. Opladeren 1. Opladeren skal frakobles før rengøring.2. Tør al snavs på opladeren af ​​med en blød, våd klud. Rengør stikket med jævne mellemrum for at sikre, at det forbliver i god stand, for at forhindre ophobning af støv eller snavs på stikket.

 

 

FEJL FINDING

 

Problem

Mulig årsag

Løsning

Tandbørsten virker ikke.

Produktet er lige blevet købt, eller har ikke været brugt I længere tid og er afladet.

Oplad tandbørsten i mindst 15 timer.

Svag eller formindsket virbration.

Tandbørste bliver trykket for hårdt mod tænderne.

Placer børstehovedet forsigtet mod tænderne

Tandbørsten fungerer kun i en kort periode, selv umiddelbart efter opladning.

Batteriet er nået slutningen af ​​sin livscyklus.

Kontakt Brush Buddy for support.

Opladningstiden var utilstrækkelig.

Oplad tandbørsten i mindst 15 timer.

 

OPBEVARING 

Hvis du har til hensigt ikke at bruge dette produkt i lang tid, skal du oplade håndtaget helt og derefter afbryde strømmen på opladningsbasen, rengør det og opbevar det på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. 

MILJØ BESKYTTELSE

*Advarsel: Strømkilden til dette produkt er Lithium-batteri, der kan genanvendes. Ved slutningen af ​​produktets levetid skal du altid fjerne batteriet, før du kasserer produktet. Produktet må ikke adskilles på et andet tidspunkt end ved bortskaffelse. Ellers vil det medføre, at produktet mister den vandtætte IPX7-kapacitet og forkorter produktets levetid.

 

Sådan tages det genopladelige batteri ud.

Du skal bruge en Phillips skruetrækker. En ligekærvet skruetrækker. Et håndklæde o gen hammer.

  1. Brug en phillips-skruetrækker til at fjerne skruen i bunden af ​​tandbørstehåndtaget.
  2. Brug håndklæde til at dække tandbørstens bund, og knæk det med hammeren. (Sørg for at beskytte dine øjne, hånd, fingre og bordplader.)
  3. Fjern den nederste hætte på håndtaget.
  4. Hold håndtaget på hovedet, tryk på tandbørsteakslen, og fjern de to kroge for at frigøre de indvendige komponenter i håndtaget.
  5. Sæt den ligekærvet skruetrækker ved siden af ​​batteriforbindelserne, og drej for at bryde forbindelserne. Fjern kredsløbskortet, og løft batteriet fra plastholderen.
  6. Genbrug eller bortskaf batteriet korrekt. Kontakt til dit lokale affaldssortering for hjælp.

 

GARANTI OG SUPPORT

Hvis du har brug for information og support. Kontakt Brush Buddy for detaljer.

 

Garantibegrænsninger

Betingelserne for garantien dækker ikke følgende:

  1. Børstehovedet.
  2. Eventuelle skader forårsaget af misbrug, forsømmelse, ændringer eller uautoriseret reparation.
  3. Normalt slid, ridser, slid, misfarvning eller falmning i farve.

 

 

Electrical Specification

Input:100-240V, AC, 50/60Hz

Power:0.7-2.5W